Sample menu:


 

Gikan Ryu Koppojutsu - Soke

義鑑流骨法術

傳系 Denkei


1. 

瓜生判官義鑑房

Uryu Hangan Gikanbo

1570

2. 

瓜生義光

Uryu Yoshimitsu        

1592

3. 

瓜生義盛

Uryu Yoshimori         

1644

4. 

瓜生義近

Uryu Yoshichika        

1673

5. 

瓜生義隆

Uryu Yoshitaka 

1704

6. 

瓜生義方       

Uryu Yoshihide 

1764

7.

瓜生義茂       

Uryu Yoshimori 

1801

8. 

瓜生義明

Uryu Yoshiaki

1844

9. 

瓜生義安       

Uryu Yoshiyasu 

1864)

10.

瓜生義鑑

Uryu Gikan                

1868

11.

石谷武甥正次

Ishitani Takeoi Masatsugu

1905

12.

石谷松太郎隆景

Ishitani Matsutaro Takekage 

1911

13.

高松寿嗣翊翁

Takamatsu Toshitsugu Uoh 

b. 1887  d. 1972

14.

秋元文雄

Akimoto Fumio 

1894 - 1962

15.

初見良昭

Hatsumi Masaaki       

b. 1931 – present

16.

 

Sakasai Norio

 

Sakasai Norio