Sample menu:


 

Gyokko Ryu Kosshi jutsu - Soke

玉虎流骨指術

傳系 Denkei


 

戸沢白雲斎

Tozawa Hakuunsai

1156

 

戸沢庄助       

Tozawa Shosuke

1161

 

鈴木三郎重義

Suzuki Saburo Shigeyoshi

1171

 

鈴木五兵衛光貞

Suzuki Gobei Mitsusada

 

鈴木小二郎光久

Suzuki Kojiro Mitsuhisa

 

戸沢宗雲       

Tozawa Soun                  

1288

 

戸沢入道源会

Tozawa Nyudo Geneai 

 

八門兵雲       

Yamon Hyoun                            

 

加藤滝白雲   

Kato Ryu Hakuun

1394

 

坂上五郎勝重

Sakagami Goro Katsushige

1532

 

坂上太郎国重

Sakagami Taro Kunishige

 

坂上小太郎源正秀

Sakagami Kotaro Masahide

 

僧玉観律師   

Sogyokkan Ritsushi       

 

戸田左京一心斎

Toda Sakyo Ishinsai       

 

百地三太夫   

Momochi Sandayu I       

1532

 

百地三太夫 二代)

Momochi Sandayu II

1573                               

 

百地丹波泰光

Momochi Tanba Yasumitsu

1595

 

百地太郎左衛門

Momochi Taro Saemon

1615

 

四代略          

4 Generations Omitted

18.

戸田盛柳信綱

Toda Seiryu Nobutsuna 

1624

19.

戸田不動信近

Toda Fudo Nobuchika 

1658

20.

戸田観五郎信安

Toda Kangoro Nobuyasu 

1681

21.

戸田英三郎信正

Toda Eisaburo Nobumasa

1704

22.

戸田新兵衛正近

Toda Shinbei Masachika

1711

23.

戸田新五郎正良

Toda Shingoro Masayoshi

1736

24.

戸田大五郎近秀

Toda Daigoro Chikahide 

1764

25.

戸田大三郎近繁

Toda Daisaburo Chikashige 

1804

26.

戸田真竜軒正光

Toda Shinryuken Masamitsu

B. 1824-D.1909

27.

高松寿嗣翊翁

Takamatsu Toshitsugu Uoh 

B.1887-D.1972

28.

初見良昭       

Hatsumi Masaaki 

B. 1931 -

29.

石塚哲二       

Ishizuka Tetsuji (Hiryu)