Sample menu:


 

Gyokushin Ryu Koppojutsu - Soke

玉心流骨法術

傳系 Denkei

 

1.

佐々木五部石衛門輝良

Sasaki Goeman Teruyoshi 

2.

佐々木源太夫貞要

Sasaki Gendayu Sadatoshi

3.

遠藤友左衛門良躬

Endo Tomozaemon Yoshimi

4.

遠藤与右衛門良遠

Endo Youemon Yoshien

5.

馬場新平

Baba Shimpei

6.

大竹源太夫 (大竹派)

Otake Gendayu (Otake Ha)

7.

尾花儀左衛門

Obana Gizaemon

8.

永野左右衛門

Nagano Zauemon

9.

永野門太夫

Nagano Montayu

10.

仁木権右衛門義加

Niki Gonuemon Yoshika

11.

中島与次兵衛

Nakajima Yojiheie

12.

榎本金三部

Enomoto Kinzaburo

13.

上野柳俊郎

Ueno Ryukiro Toshihide

14.

上野九十郎信久

Ueno Kujro Nobuhisa

15.

上野貴天心

Ueno Takashi Tenshin

 

 

Connection to Bujinkan

 

Hatsumi studied this Ryu under Ueno Takashi. However it is claimed that it is a completely different Gyokushin Ryu that Hatsumi sensei lays claim to as the Soke. This is Gyokushin Ryu Koppojutsu, hatsumi says he is the soke of Gyokushin Ryu Ninjutsu