Sample menu:


 

Gyokushin Ryu Ninpo - Soke

玉心流忍法

傳系 Denkei


1.  

佐々木五部石衛門輝良

Sasaki Goeman Teruyoshi 

2.  

佐々木源太夫貞安

Sasaki Gendayu Sadayasu 

3.

4.

5.

6.

8 Generations Abbreviated

7.

8.

9.

10.

Kan Junichi

11.

戸田盛柳信綱           

Toda Seiryu Nobutsuna 

1624‑1644

12.

戸田不動信近

Toda Fudo Nobuchika

1658‑1681

13

戸田観五郎信安       

Toda Kangoro Nobuyasu 

1681‑1704

14

戸田英三郎信正       

Toda Eisaburo Nobumasa

1704‑1711

15.

戸田新兵衛正近       

Toda Shinbei Masachika

1711‑1736

16.

戸田新五郎正良       

Toda Shingoro Masayoshi

1736‑1764

17.

戸田大五郎近秀       

Toda Daigoro Chikahide       

1764‑1804

18.

戸田大三郎近繁       

Toda Daisaburo Chikashige 

1804

19.

戸田真竜軒正光       

Toda Shinryuken Masamitsu

b. 1824 ‑ d. 1909

20.

高松寿嗣翊翁           

Takamatsu Toshitsugu Uoh 

b. 1887 ‑ d. 1972

21.

初見良昭

Hatsumi Masaaki 

b. 1931 – present

22.

 

Kan Junichi