Sample menu:


 

Hon Tai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Dakentaijutsu - Soke

本體道神澄水流九鬼神伝打拳體術

傳系 Denkei

 

1

名和新三郎基長

Nawa Shinzaburo Motonaga

2

大国鬼源太清定

Ohkuni Onigenta Kiyosada

3

大国鬼三太清澄

Ohkuni Onimita Kiyosumi

4

名和大八郎国光

Nawa Ohachiro Kunimitsu

5

名和二郎光政

Nawa Jiro Mitsumasa

6

内河権三郎清長

Uchigawa Gonzaburo Kiyonaga

7

海野小太郎義秀

Unno Kotaro Yoshihide

8

真壁権之介清高

Makabe Gennosuke Kiyotaka

9

荒河三五郎真親

Arakawa Migoro Sanchika

10

神棒小太郎行繁

Kamibo Kotaro Yukishige

11

占部宿禰兼貞

Urabe Sukune Kanesada

12

出雲冠者義秀

Izumo Kanja Yoshihide

13

大伴小太郎隆行

Otomo Kosaburo Takayuki

14

大伴三四郎隆義

Otomo Sanshiro Takayoshi

15

藤原出雲守頼長

Fujiwara Izumo-no-kami Yorinaga

16

伊勢弾正頼光

Ise Danjo Yorimitsu

17

佐馬輔頼義

Samasuke Yoriyoshi

18

熱田大宮司政義

Atsuta Daiguji Masayoshi

19

熱田大宮司俊宏

Atsuta Daiguji Toshihiro

20

高松三衛門督政俊

Takamatsu Saemon Masatoshi

21

大内河内守俊宏

Ouchi Kawachi-no-kami Toshihiro

22

大国出雲守武持

Ohkuni Izumo-no-kami Takeyoshi

23

稲葉冠者昌秀

Inaba Kanja Masahide

24

伴太郎澄隆

Tomonai Taro Sumitaka

25

高松大三郎時嗣

Takamatsu Daizaburo Tokitsugu

26

荒木多門之介正澄

Araki Tamonnosuke Masasumi

27

荒木無人斉

Araki Mujinsai

28

荒木鉄平正隆

Araki Teppei Masataka

29

大国鬼平重信

Ohkuni Onihei Shigenobu

30

大国八九郎伸俊

Ohkuni Yakuburo Nobutoshi

31

大国太郎忠信

Ohkuni Taro Tadanobu

32

大国与左衛門良貞

Ohkuni Yozaemon Yoshisada

33

中山甚内定秀

Nakayama Jinnai Sadahide

34

大国出雲守英定

Ohkuni Izumo-no-kami Hidesada

35

大国鎌治英俊

Ohkuni Kamaji Hidetoshi

36

大国重治英政

Ohkuni Shigeharu Hidemasa

37

石谷松太郎隆景

Ishitani Matsutaro Takakage

38

高松寿嗣

Takamatsu Toshitsugu

39

上野貴

Ueno Takashi

40

上野義明

Ueno Yoshiaki

42

小林正雄

Kobayashi Masao (Chosui)

Connection to Bujinkan

 

This school forms the basis for the Kukshinden Ryu Dakentaijutsu that is studied in the Bujinkan.