Sample menu:


 

Koto Ryu Koppojutsu (Ueno-den) - Soke

虎倒流骨法術

傳系 Denkei

 

 

坂上太郎国重

Sakagami Taro Kunishige

 

一代略

No one listed for one generation

 

僧玉観律師

Sogyokkan Ritsushi

 

秋元河内守義鑑

Akimoto Kawachi no kami Gikan

1.

戸田左京一心斎

Toda Sakyo Ishinsai

2.

百地三太夫

Momochi Sandayu I

 

三代略

No one listed for 3 generations

6.

戸田盛柳信綱

Toda Seiryu Nobutsuna

 

六代略

No one listed for 6 generations

13.

戸田真竜軒正光

Toda Shinryuken Masamitsu

14.

高松寿嗣翊翁

Takamatsu Toshitsugu Uoh

15.

上野貴

Ueno Takashi

16.

神長成佳

Kaminaga Shigemi

Connection to Bujinkan

 

This Koto Ryu Lineage was published in the book 'The late Ueno Takashgi 20th memorial seminar. Although there are similarities there are slight difference to the one used in the Bujinkan. Both hatsumi sensei and Ueno Takashi were students of Takamatsu sensei. Hatsumi also studied Koto Ryu under Ueno Takashi