Sample menu:


 

Koto Ryu Koppojutsu - Soke

虎倒流骨法術

傳系 Denkei


1.

坂上太郎国重    

Sakagami Taro Kunishige   

1532

2.

坂上小太郎源正秀

Sakagami Kotaro Masahide 

1532

3.

僧玉観律師

Sogyokkan Ritsushi

1532

4.

戸田左京一 

Toda Sakyo Ishinsai

1532

5.

百地三太夫

Momochi Sandayu I            

1542

6.

百地三太夫 二代

Momochi Sandayu II

1573

7.

百地丹波泰光

Momochi Tanba Yasumitsu

1595

8.

百地太郎左衛門

Momochi Taro Saemon       

1615

9. 

戸田盛柳信綱

Toda Seiryu Nobutsuna      

1624

10.

戸田不動信近

Toda Fudo Nobuchika

1658

11.

戸田観五郎信安

Toda Kangoro Nobuyasu 

1681

12.

戸田英三郎信正

Toda Eisaburo Nobumasa

1704

13.

戸田新兵衛正近

Toda Shinbei Masachika     

1711

14.

戸田新五郎正良

Toda Shingoro Masayoshi

1736

15.

戸田大三郎近繁

Toda Daisaburo Chikashige 

1804

16.

戸田真竜軒正光

Toda Shinryuken Masamitsu

b. 1824 - d. 1909

17.

高松寿嗣翊翁

Takamatsu Toshitsugu Uoh 

b. 1887- d. 1972

18.

初見良昭 

Hatsumi Masaaki 

b. 1931 – present

19.

 

Noguchi Yukio