Sample menu:


 

Kukishinden Happo Bikenjutsu - Soke

九鬼神伝八法秘剣術

傳系 Denkei


1. 

出雲冠者義照         

Izumo Kanja Yoshiteru  

2. 

出雲小四郎照信       

Izumo Koshiro Terunobu  

3. 

出雲又四郎照秀       

Izumo Matsushiro Teruhide  

4. 

出雲文五義照          

Izumo Bungo Yoshiteru  

5. 

出雲冠者義隆

Izumo Kanja Yoshitaka  

6. 

出雲冠 者義輝         

Izumo Kanja Yoshiteru  

7. 

大国鬼三太清澄       

Ohkuni Kisanata Kiyosumi  

8. 

堤伯耆守律山          

Tsutsumi Hakushi Mori Ritsuzan 

9. 

栗山右近源長臥房   

Kuriyama Ukongen Nagafusa  

10.

有馬河内介正義

Arima Kochinosuke Masayoshi

11.

大国小源太幸久       

Ohkuni Kogenta Yukihisa  

12.

木村一刀斎兼介       

Kimura Ittosai Kanesuke  

13.

有馬大助忠明         

Arima Daisuke Taddaki  

14.

風間新九郎秀近       

Kazama Shinkuro Hidechika  

15.

大国鬼平重信

Ohkuni Kihei Shigenobu

1688   

16.

大戸根左近康正       

Otone Sakon Yasumasa  

17.

大戸根源八康秀

Otone Genpachi Yoshihide    

18.

大戸根源五郎康平   

Otone Gengoro Yasuhira  

19.

淡路入道近康

Awaji Nyudo Chikayasu  

20.

鞍馬小太郎玄進       

Kurama Kotaro Genshin  

21.

大国出 雲守重広 

Ohkuni Izumo Mori Shigehiro

1844  

22.

杉野重平太兼光       

Sugino Juheita Kanemitsu  

23.

久原源十郎義種       

Hisahara Genjuro Yoshitane  

24.

久原小太郎信義       

Hisahara Kotaro Nobuyoshi  

25.

石谷武甥正次

Ishitani Takeoi Masatsugu 

1845 - 1909

26.

石谷松太郎隆景       

Ishitani Matsutaro Takekage 

27.

高松寿嗣       

Takamatsu Toshitsugu Uoh  

b.1887 - 1972

28.

初見良明     

Hatsumi Masaaki       

b. 1931 – Present