Sample menu:


 

Shindenfudo Ryu Dakentaijutsu - Soke

神伝不動流打拳体術

傳系 Denkei

 

1.

出雲冠者義照    

Izumo Kanja Yoshiteru              

1113

2.

源八幡七郎為成

Minamoto Hachiman Shichirō Tamenari

1118

3.

源八郎為義

Minamoto Hachirō Tameyoshi

1156

4.

水原九郎義成     

Mizuhara Kurō Yoshinari

1204

5.

無外坊真念   

Mugaibo Shinnen

1233

6.

大国善八郎義信

Ōkuni Zenhachirō Yoshinobu

1264

7.

畑三郎左助康

Hata Saburō Sasukeyasu

8.

小谷友八郎信近

Kotani Yuhachirō Nobuchika

1321

9.

金子仁助由清   

Kaneko Jinsuke Yoshikiyo

1346

10.

田島源九郎成吉

Tajima Genkurō Nariyoshi

1384

11.

神門小冠者義兼

Kammon Kokanja Yoshikane

1428

12.

木村宝山       

Kimura Hozan

1460

13.

伊吹義原       

Ibuki Yoshihara          

1469

14.

大塚伯耆       

Ōtsuka Hakushi          

1504

15.

大塚大九郎忠秀

Ōtsuka Daikurō Tadahide

1522

16.

阿部無我       

Abe Muga       

1573

17.

甲賀太郎兵衛小角

Kōga Tarōbei Kyokokaku

1573

18.

片山伯久安   

Katayama Hisayasu

1592

19.

進藤運斎       

Shindō Unsai  

1624

20.

小田切藤兵衛義広

Odagiri Toyoe Yoshihiro

1624

21.

飯田十兵衛為義

Iida Jūbei Tameyoshi  

1764

22.

森源六正秀   

Mori Genroku Masahide                     

1804

23.

豊田重兵衛光好

Toyota Jūbei Mitsuyoshi

1865

24.

戸田真竜軒正光

Toda Shinryuken Masamitsu  

b. 1824 - d. 1909

25.

高松寿嗣翊翁  

Takamatsu Toshitsugu Uoh 

b. 1887 - d. 1972

26.

初見良昭       

Hatsumi Masaaki 

b. 1931 – present

27.

     

Nagato Toshiro