Sample menu:


 

Shinto Tenshin Ryu Kenpo - Soke

神道天心流拳法

傳系 Denkei

 

1.

上野辰右衛門隆幸

Ueno Tatsuemon Takayuki

2.

清水伴右衛門重久

Shimizu Banuemon Shigehisa

3.

市川四三二秀奥

Ichikawa Shisaji Hideoka

4.

上野彦右衛門義之

Ueno Hikoemon Yoshiyuki

5.

山本嘉助勝重

Yamamoto Kasuke Katsushige

6.

上野柳俊郎

Ueno Ryukiro Toshihide

7.

上野九十郎信久

Ueno Kujuro Nobuhisa

8.

上野貴天心

Ueno Takashi Tenshin

9.

上野義明

Ueno Yoshiaki

10.

神長成佳天心

Kaminaga Shigenami Tenshin

 

Connection to Bujinkan

 

Hatsumi sensei was a student of Ueno Takashi in the 1950's and received menkyo from him.