Sample menu:


 

Yamato Yoshin Ryu Jujutsu - Soke

大和楊心流柔術

傳系 Denkei

 

1.

高木折り右衛門重俊

Takagi Oriuemon Shigenobu

2.

高木馬の輔重貞

Takagi Umannosuke Shigesada

3.

高木源之進英重

Takagi Gennoshin Hideshige

4.

大国鬼平重信

Ohkuni Kihei Shigenobu

5.

大国八九郎伸俊

Ohkuni Yakuburo Nobutoshi

6.

大国太郎太夫忠信

Ohkuni Tarodayu Tadanobu

7.

大国鬼兵衛良貞

Ohkuni Kihei (Kihyoe) Yoshisada

8.

大国与左衛門良貞

Ohkuni Yozaemon Yoshisada

9.

中山甚内定秀

Nakayama Jinnai Sadahide

10.

大国武左衛門英信

Ohkuni Takezaemon Hidenobu

11.

中山嘉衛門定賢

Nakayama Kaemon Sadasaka

12.

大国鎌治英俊

Ohkuni Kamaharu Hidetoshi

13.

八木幾五郎久喜

Yagi Ikugoro Hisayashi

14.

石谷武甥正次

Ishitani Masatsugu

15.

石谷松太郎隆景

Ishitani Matsutaro

16.

角野八平太正義

Kakuno Takano

17.

皆木三郎虚舟

Minaki Saburo Masayoshi

18.

 

Kitada

19.

Imai

 

Connection to Bujinkan

 

Takamatsu Toshitsugu was a student of Ishitani Takekage and receieved Takagi Yoshin Ryu menkyo from him. Ishitani Masatsugu died at the home of Takamatsu. Minaki sensei is also credited with being the founder of Hon Tai Yoshin Ryu