Sample menu:


 

Hon Tai Yoshin Takagi Ryu Jujutsu - Soke

本體楊心高木流柔術

傳系 Denkei

 

Ryuso

高木折右衛門重俊

Takagi Oriuemon Shigenobu

1.

高木馬の輔重貞

Takagi Umannosuke Shigesada

2.

高木源之進英重

Takagi Gennoshin Hideshige

3.

大国鬼平重信

Ohkuni Kihei Shigenobu

4.

大国八九郎伸俊

Ohkuni Yakuburo Nobutoshi

5.

大国太郎太夫忠信

Ohkuni Tarodayu Tadanobu

6.

大国鬼兵衛良貞

Ohkuni Kihei (Kihyoe) Yoshisada

7.

大国与左衛門良貞

Ohkuni Yozaemon Yoshisada

8.

中山甚内定秀

Nakayama Jinnai Sadahide

9.

大国武左衛門英信

Ohkuni Takezaemon Hidenobu

10.

中山嘉衛門定賢

Nakayama Kaemon Sadasaka

11.

大国鎌治英俊

Ohkuni Kamaharu Hidetoshi

12.

八木幾五郎久喜

Yagi Ikugoro Hisayashi

13.

石谷武甥正次

Ishitani Takeoi Masatsugu

14.

石谷松太郎隆景

Ishitani Matsutaro Takekage

15.

角野八平太正義

Kakuno Hachiheita Masayoshi

16.

筒井友太郎義尚

Tsutsui Tomotaru Yoshihisa

17.

楠原?

Kusuhara Takano

18.

楠原孝弘重義

Kusuhara Takehiro Shigeyoshi

18.

楠原?

Kusuhara ?

Connection to Bujinkan

 

Takamatsu Toshitsugu was a student of Ishitani Takekage and receieved Takagi Yoshin Ryu menkyo from him. Ishitani Masatsugu died at the home of Takamatsu. In the branch of Takagi Yoshin Ryu, Takamatsu also attained the Chu Gokui Menkyo.